Skip to content

Håndværkerne får nu foden indenfor hos Finanstilsynet

finanstilsynet Danish FSA regulatory sandbox

hiveonline, der har en app, der hjælper håndværkere er kommet med i Finanstilsynets »Sandkasse«.

“Det betyder at vi i samarbejde med håndværkerne kan få lov til udvikle teknologi, der kan skære flere led af i den administrative byrde, som flere håndværkere oplever.”, forklarer Sofie Blakstad CEO hos hiveonline ApS

Ny teknologi gør det nu muligt at udvikle finansielle løsninger, der sparer penge for de helt små virksomheder. Sandkassen er et virtuelt rum til at teste ny kode, software og virtuelle produkter som hiveonline-platformen. App’en, som er under udvikling, hjælper med kontrakthåndtering og sikrer at håndværkerne hurtigere får deres betaling fra kunderne.

Mange håndværkere bruger i dag tiden på at være hos kunden om dagen, og aftener og weekenden bliver brugt til at følge op på de administrative ting. “Hiveonline ønsker at sikre at flere håndværkere skal bruge minimum af tid på udformning af tilbud og kontrakter og samtidig sikre at håndværkerne og kunden er enige om leverancen, så færre sager ender med uoverensstemmelser”, uddyber Sofie Blakstad.

Håndværkerne er en del af løsningen

Det sidste håndværkerne behøver er endnu et teknologisk produkt, der er udviklet, og hvor de ikke har været inden over. For hiveonline er det vigtigt at involvere håndværkerne og målet er sammen med de små virksomheder at udvikle et produkt, der passer til hverdagen.

De små virksomheder har det ofte svært og kæmper med at nå det hele samtidig med at de skal skabe tillid til kunderne. “ At Finanstilsynet bakker op om at udvikle teknologien, så den kan hjælpe de små virksomheder, er jo helt fantastisk, og vi glæder os til sammen med håndværkerne at lette det administrative pres”, udtaler Sofie Blakstad, CEO hiveonline ApS.

Hiveonline ApS gør livet lettere for små virksomheder ved at give dem en platform til at håndtere deres forretning. På platformen får de mulighed for at interagere med kunderne, udforme kontrakter og få hurtigere betaling. Hiveonline bruger informationen til at beregne en faktabaserede tillidsscore for den enkelte virksomhed.