Skip to content

Vil en ny recession tage livet af den første generation af impact startups?

Planerne om vækst sat i bero hos hiveonline.

I en artikel i TechSavvy uddyber vi, hvordan Covid19 har været med til at bremser muligheden for, at vi som virksomhed kan vokse. Det til trods for at vores løsning netop er relevant for små virksomheder i lande, hvor økonomien ikke er stabil eller i recession.

Investorerne er tilbageholdende med at investerer eller har kun fokus på Covid19. Uden investering i nye virksomheder risikerer vi at en generation af især impact startups går tabt, til trods for at mange impact startups tænker både i profit og impact og har relevans for de nuværende og fremtidige markeder.

Læse artiklen her: https://techsavvy.media/bliver-den-foerste-generation-af-impact-startups-ogsaa-den-sidste/